Onze visie en missie

Als mens hebben we te maken met ons eigen karakter wat in aanleg aanwezig is. Daarnaast bestaat ons leven uit ervaringen, bewust of onbewust. Deze ervaringen, die wij tijdens ons leven opdoen, hebben weer invloed op onze vorming en de manier waarop wij ons als individu ontwikkelen.

Elk mens is uniek en heeft zijn/haar eigen blauwdruk. Wij geloven dat elk kind in aanleg talenten en gaven bezit die uniek van karakter zijn. Deze verscheidenheid aan eigenschappen zijn onlosmakelijk verbonden met de persoon. Deze karaktereigenschappen hebben weer binding met de naaste omgeving, meestal het gezin.

Vanuit de gezinscontext mag het individu leren en groeien. De basis die hiervoor gelegd wordt is in grote mate bepalend, hoe wij als individu in de samenleving staan en hoe we als autonoom persoon verbindingen kunnen leggen met onze omgeving.

De gezinnen die wij mogen begeleiden hebben deze mogelijkheden en kansen nog niet ontdekt of zijn deze vergeten of verloren tijdens hun reis dat leven heet. Door omstandigheden kan er stagnatie plaatsvinden, waardoor positieve ontwikkeling en groei geremd worden. Wanneer een oplossing uitblijft kan dit leiden tot stilstand of achteruitgang van groei. Dit kan leiden tot vervreemding van jezelf en jouw omgeving. De kwaliteit van leven wordt hierdoor sterk gekleurd.

Als team gaan wij samen met het gezin op zoek naar nieuwe kansen en succeservaringen. Het probleemoplossend vermogen van het gezin vormt de leidraad voor het ontdekken van oplossingen en een passend antwoord vinden op vragen.

Wie onze gezinnen zijn, kunt u lezen op “onze kinderen en jongeren”.