Onze kinderen en jongeren

“Wat als je sliep? En wat als je, in je slaap, droomde? En wat als je, in je droom, in de hemel was en daar een prachtige, mysterieuze bloem plukte? En wat als je, toen je wakker werd, die bloem in je hand had?”
Samuel Taylor Coleridge

Onze kinderen en jongeren zijn in het dagelijks leven vaak bezig om zich staande te houden, te overleven. Door hun beperkingen en/of moeiten, die vaak de overhand hebben, komen zij vaak onvoldoende toe aan het ontdekken en eigen maken van hun ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor groei naar evenwichtige volwassenheid lastig wordt.

Onze kinderen en jongeren hebben eigenschappen en doen ervaringen op die anders gekleurd zijn: zij horen een andere muziek en volgen om die reden een ander ritme. Hun leven speelt zich vaak af op een ander niveau. Wanneer de omgeving hier geen passend antwoord op heeft, zal er vervreemding ontstaan tussen onze kinderen en de omgeving. Dit leidt weer vaak tot onmacht, onbegrip en isolement.

Het gevaar van overvraging van deze kinderen is latent aanwezig. Dit kan leiden tot irreële verwachtingen en het opdoen van negatieve ervaringen. Het gevolg is het uitdoven van het positieve zelfbeeld van het individu. Om die reden valt het voor deze kinderen en jongeren niet altijd mee om optimaal te functioneren en hun mogelijkheden ten volle te benutten.

Hoe we met onze kinderen en jongeren werken kunt u lezen op “Onze kracht”.