Ons aanbod

Voor uw zoon of dochter met een psychiatrische stoornis of beperking, zal het niet altijd meevallen om zijn of haar leven op gezonde wijze gestalte te geven. Vaak zal hij of zij daar speciale zorg en aandacht bij nodig hebben. Voor u als ouder(s) en voor de overige kinderen in uw gezin, betekent dit meestal een extra investering; ieder gezinslid is hard aan het werk om zich aan te passen. Wanneer men vastloopt omdat het vinden van een adequaat antwoord op de gegeven situatie uit blijft, kunnen wij samen met u deze zorg delen. Wij kunnen u begeleiden naar meer evenwicht in uw gezin.

De zorg die wij bieden is er één van maatwerk. De hulpvraag van het gezin is leidend. Door middel van gesprekken met u en uw kind, bepalen we samen de inhoud van de zorg. Samen stellen we het behandelplan op dat ons gefocust houdt om de gestelde doelen te behalen. Wij vinden dit erg belangrijk en steken hier dan ook veel tijd in.
Wij werken vanuit een holistische visie en hanteren een homogeen plan, waarbij alle onderdelen van de zorg op elkaar zijn afgestemd. Om u daarin te ondersteunen, biedt De Verborgen Kracht u verschillende mogelijkheden:

Logeer- en dagopvang

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar bieden we verschillende vormen van opvang. Binnen elke vorm van opvang staat ontspanning en het werken aan doelen centraal. De doelen worden in overleg met u en uw kind bepaald bij start van de opvang. De doelen worden afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Elk jaar worden de doelen met u en uw kind geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit maakt dat uw kind stap voor stap kan groeien in zijn of haar ontwikkeling en uiteindelijk een plek kan vinden in onze maatschappij.

Opvang en begeleiding tijdens de weekenden:
Start op vrijdagmiddag tussen 17.00 uur en eindigt zondag om 15.00 uur. We bieden uw kind een leuke tijd en creëren situaties om zichzelf te kunnen ontwikkelen, hoe klein de stappen ook mogen zijn. Dit doen we aan de hand van vastgestelde doelen, die we samen met ouders/verzorgers bepalen. We houden rekening met zijn/haar speciale wensen en behoeften. Uw kind komt in een vaste groep met vaste begeleiders.

Opvang en begeleiding tijdens de vakantie:
Start op maandag om 10.00 uur en eindigt op vrijdag 15.00 uur. We ondernemen allerlei leuke activiteiten met de kinderen en spelenderwijs werken we aan de ontwikkeling en doelen van het kind.

Opvang en begeleiding overdag:
U kunt denken aan opvang na schooltijd en/of in de vakanties. Ook binnen deze vorm van opvang wordt gewerkt aan de vooraf opgestelde doelen.

Individuele begeleiding op locatie

Wij bieden individuele begeleiding voor kinderen van 4 tot 18 jaar op locatie. Binnen deze begeleiding kan uw kind ontspannen en werken aan doelen. Uw kind krijgt een vaste begeleider. Deze begeleider zal in overleg met u en uw kind doelen opstellen, die centraal staan binnen de individuele begeleiding. De doelen worden afgestemd op de leeftijd en niveau van uw kind. Het werken aan de doelen zal spelenderwijs plaatsvinden, zodat uw kind op een ontspannen manier kan werken aan zijn/haar doelen. Tevens heeft uw kind de kans om te werken aan zijn/haar doelen in interactie met andere kinderen.

Ambulante begeleiding in de thuissituatie

Voor maandag t/m vrijdag kunt u ambulante begeleiding aanvragen voor uw kind. Een begeleider van De Verborgen Kracht komt bij u thuis en onderneemt activiteiten met uw kind. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan doelen, die de ontwikkeling van uw kind bevorderen. Dit maakt dat uw kind kan groeien en zich ontwikkelt tot een evenwichtig individu die zich staande kan houden in de maatschappij. Tevens ontlast het uw gezin en heeft uw kind een leuke tijd. De ambulante begeleiding kan gecombineerd worden met de verschillende vormen van dag- en logeeropvang. Dit maakt dat er op verschillende manieren op meerdere plekken gewerkt kan worden aan de opgestelde doelen.

Ouder- en gezinsbegeleiding

Als ouders kunt u begeleiding aanvragen. Door middel van onder andere Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling of andere vormen van begeleiding, kunnen wij u goed verder helpen in het hanteren van moeilijke opvoedingssituaties. Hierbij kunt u denken aan het aanbrengen van structuur binnen het gezin, het omgaan met tegendraads gedrag van uw kind of het omgaan met bijvoorbeeld angsten van uw kind. De gezinsbegeleider komt bij u thuis en in overleg met u en het kind worden doelen opgesteld. Ieder gezinslid heeft zijn/haar eigen doelen, wat bijdraagt aan de betrokkenheid van iedereen in het gezin. De gezinsbegeleider ondersteunt ieder gezinslid bij het behalen van deze doelen. Dit kan door het voeren van gesprekken, maar ook door aanwezig te zijn en begeleiding te bieden bij “lastige” situaties. De gezinsbegeleider speelt in op wat er op dat moment nodig is, om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het uiteindelijke doel is het probleemoplossend vermogen van ieder gezinslid te vergroten, waardoor er meer balans ontstaat.