Onze kracht

“Als een man geroepen is om straatveger te zijn, dan moet hij de straat vegen zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven muziek componeerde, of zoals Shakespeare poëzie schreef. Hij moet de straat zo goed vegen dat alle hemelse en aardse heerscharen zullen zeggen: Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed.”
Doctor Martin Luther King.

Passie en professionaliteit
Ons team bestaat uit mensen die hart voor onze kinderen en jongeren hebben. Dit maakt dat wij als team constant bezig zijn met onszelf uitdagen, leren, ontwikkelen en groeien. Het is onze passie het beste uit een kind of jongere te halen door op zoek te gaan naar zijn kansen en mogelijkheden. Intervisie, supervisie, trainingen en coachingsmomenten zijn belangrijk om resultaten te bereiken.

Eigen kracht
Wij geloven in de eigen kracht van onze kinderen en jongeren. Wanneer zij hun geloof en hoop in hun kunnen verloren hebben, dan zullen wij samen op zoek gaan om het weer te vinden. Want hoe groot de stoornis of beperking ook mag zijn, wij geloven dat het in de schaduw staat van de veerkracht van het kind. Onze kinderen en jongeren zíjn niet, maar hébben een stoornis of beperking. Richten op de oorzaken i.p.v. symptomen.

Het gezin
Wij geloven dat het gezin de basis is voor het ontwikkelen van een evenwichtig fundament van het kind. Het kind hoort in het gezin. Zijn/haar ouders vormen de vaste kern in hun leven waar zij mogen leren en ontwikkelen om tot volwassenheid te komen. Het is belangrijk dat gezinsleden evenwicht vinden in de behoefte van elk individu. Een disbalans in de sociale en emotionele verhoudingen veroorzaakt problemen. Onze hulp is gericht op de hele gezinscontext.

Ontdekken, leren en verbinden
Wij zijn steeds op zoek om de taal van elk kind en elke jongere te leren verstaan en spreken. We proberen zo hun belevingswereld te ontdekken, om relationele en sociale verbindingen met hun omgeving mogelijk te maken. We bevorderen de sociale interactie en relaties. Ook kunnen wij een brug slaan tussen de verschillende werelden en dit vertalen naar constructieve communicatie.

Onvoorwaardelijke erkenning
Wij geloven dat wanneer een mens in een omgeving is waar onvoorwaardelijke waardering is voor zijn eigenheid, gezond leren en groei mogelijk zijn. Wij geloven dat het hebben van intrinsieke motivatie van het kind en de jongere een voorwaarde is voor het eigen maken van competenties. Het hebben van eigen doelen, versterkt de motivatie voor het behalen van die doelen.

In balans
In het leertraject dat we aanbieden zoeken we constant naar evenwicht tussen uitdagingen en rustmomenten. We stimuleren haalbare doelstellingen die het opdoen van positieve ervaringen vergroten. Doelgericht methodisch werken is in harmonie met een veilig leerklimaat. We zijn gevoelig voor de signalen die kinderen ons geven. Door preventief te werken, voorkómen we dat situaties uit de hand lopen, waardoor uw kind geen negatieve ervaring opdoet.

Eigen vraag, eigen zorg
De zorg die wij bieden is er een van maatwerk. De hulpvraag van het gezin is leidend. De weg naar een passend antwoord is uniek en altijd aanwezig in het gezin. Creativiteit en vrijheid zijn de denkkaders voor het vinden van een oplossing. Eigenwijs: je eigen wijs volgen is iets waar we naar op zoek zijn om een passend antwoord te vinden op de hulpvraag.

Kwaliteit
Wij zijn een lerende organisatie. Dat wil zeggen dat we constant bezig zijn om beter te worden. Wij leren veel van onze kinderen en jongeren. De kennis en ervaringen van ouders bevatten een schat aan relevante informatie voor het vinden van oplossingen. Uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken geven inzicht in onze manier van handelen. Signaleren, reflecteren en evalueren is nodig om te groeien. Zo zijn wij als organisatie in het bezit van het HKZ-certificaat voor de GGZ. Dit kwaliteitskeurmerk bevestigt dat wij constant bezig zijn met gerichte kwaliteitsverbetering.

Wilt u weten of de zorg die wij bieden ook iets voor u en uw gezin is, lees dan verder op “Ons aanbod”.